Tekirdağ Yöresel Halk Kültürü

Tekirdağ yöresi Trakya'nın tüm özelliklerini barındırmaktadır. Tarihi gelenekleri, tarihi eserleri, inançlarıyla büyük bir kültürün beşiğidir.

İşte Çocukların Yönettiği Belediye

Renkli Kalemler gazetecileri olarak 17 Ocak 2023’te Seferihisar’da kurulan Çocuk Belediyesi’ne gittik. İlk olarak belediyeyi gezdik sonra Çocuk Belediye Başkanı Mert Doğru...

Kültür ve Sanatta Büyük Yenilik!

Erzincan Müzesi ve ?l Halk Kütüphanesi’nin aç?l???ndan sonra sizler için bu iki yap?y? ziyaret ettim ve izlenimlerini sizleri için payla?t?m.

Erzincan’ın Yaşayan Sanatı

Erzincan’da geleneksel el sanat? bak?rc?l?k yüzy?llard?r dünyan?n dört bir yan?na ünlerini   yay?yor;  günlük ya?am?n  vazgeçilmezi e?yalar  birer sanat eseri olmaya devam ediyor.

YENİLENEN İL HALK KÜTÜPHANESİ

Yenilenen Eski?ehir ?l Halk Kütüphanesi Eylül 2021’de yeniden hizmete aç?ld?. 5 katl? kütüphane binas? binlerce kitaba ev sahibi oldu?u kadar her ya?tan insana okuma, ders...

Kayıp Kent: Zernaki Tepesi

Erci? Zernakitepe’de Bulunan Burç Temeli Gün Yüzüne Ç?kar?ld? Erci?'te bulunan ve toplu konut anlay???n?n bölgedeki ilk örneklerinden biri oldu?u de?erlendirilen ?zgara planl? kent kal?nt?s?ndaki kalede...

Park Kahramanları

Renkli Kalemler gazetecileri olarak Gaziantep ?ehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü?ü’nü TEGV park yöneticisi Tu?ba Soydinç ve e?itim uzman? Dilek Ka? ile birlikte ziyaret...

Tandır Ekmeği

Hakkari’de eskiden beri halk?n yar?s?ndan fazlas? tand?r ekme?ini tercih ederler. Gerçek bir ya?am kültürü olan tand?r ekme?inin pi?irimi hala devam ediyor. Mahallelerde kom?u olan...

Cano’nun Düğünü

Down sendromlu Can için gelinsiz dü?ün yap?ld?. ?lçemizde Can Baba lakab?yla bilinen ve herkes taraf?ndan tan?nan ve sevilen Can Caba için bütün ?ehir bir araya...

Cizre’de Klimalı Durak Devri

Yaz aylar?nda s?cakl???n rekor seviyelerde oldu?u Cizre'de art?k klimal? duraklarda otobüs bekleyece?iz. Cizre’nin en i?lek yolu olan Mem-u Zin Bulvar?'nda ba?layan "Klimal? Durak Hizmeti" ile...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla