Renkli Kalemler Sağlık Peşinde

 Renkli Kalemler Pervari ekibi olarak Pervari ?lçe Sa?l?k Müdürü Kübra Özsoy'un kap?s?n? çalarak sa?l?k üzerine bir röportaj gerçekle?tirdik. Bize kendinizi tan?t?r m?s?n?z? Ad?m Kübra Özsoy. ?stanbul...

Renkli Kalemler Ekibi Hatice Türkan’ı Ağırladı

Renkli Kalemler Ekibi olarak Batman Sonsöz Gazetesi Yaz? ??leri Müdürü Hatice Türkan’? bu hafta konuk olarak a??rlad?k. Batman’?n ba?ar?l? kad?n gazetecilerinden biri olan Hatice Türkan’dan...

Yerel Gazetecimiz Muhsin Taş ile Gazeteciliğe Dair Söyleşi

Gazetecilik mesle?ine a?k?yla tüm zorluklar? a??p yerel bir gazete yaratmay? ba?aran, Renkli Kalemler Kulp gazetemiz için bize koçluk da yapan Muhsin TA?'? tan?yal?m. Muhsin...

Asırlık Çınar

Zeyrek Mahallesinin en görmü? geçirmi?i olan Ramazan Amcam?z ile keyifli bir sohbet gerçekle?tirdik. Kendisinden çok ?ey ö?rendik ve eminiz daha ö?renece?imiz çok ?ey var!...

Gazeteciliği Bilene Sorduk, Dinledik, Öğrendik

Renkli Kalemler Zeyrek gazetesi için bizlere koçluk yapan Hürriyet Gazetesi D?? Haberler Editörü ?lker Sezer, birimimizde bizleri ziyaret ederek mesle?ini tan?tt?. ??inin zorluklar?ndan, meslek...

Bir Sanatkârlıktır Öğretmenlik

Renkli Kalemler Ekibi olarak ?lçe Milli E?itim Müdürümüzün misafiri olduk. Bu denli güzel bir makamda olman?n merak?yla kendisine sorular?m?z? yönelttik.    Bize kendinizden bahseder misiniz? Ad?m Abdülkadir...

Kitap Üzerine Rengarenk Söyleşiler

Ülkemizde bas?lan kitap say?s? her geçen gün art?yor. Peki, okuma oranlar? nedir? ?nsanlar kitap okuyor mu? Peki, çocuklara kitab? nas?l sevdiririz? Hepsini de?erli ö?retmenimiz...

Renkli Kalemler İş dünyasıyla Buluştu

Renkli Kalemler ekibi, Kahramanmara? i? dünyas?n?n önde gelen kurumlar?ndan ?SKUR'la görü?tü. Tekstilden enerjiye, sigortac?l?ktan ma?azac?l??a kadar birçok alanda hizmet sunan ve üretim yapan ?SKUR, Kahramanmara?...

Gazeteciyle Tanışmak

Renkli Kalemler ekibi Gazeteci ?ennur Y?ld?z ile tan??ma f?rsat? buldu. Haber, gazete, foto?rafç?l?k kavramlar? hakk?nda kapsaml? bilgi al??veri?i gerçekle?tirildi.   Herkes bir gazeteciyle tan??mak ister, bugün ise...

Tarihi Mirasımız “Kadıoğlu Mozaikleri”

Renkli Kalemler Çaycuma ekibinden Elif Seher Çak?r, ilçemizdeki Kad?o?lu Mozaikleri ile ilgili bilgi almak için Bart?n Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Ba?kan? Dr. ?ahin Y?ld?r?m ile bir araya...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla