Daha Sağlıklı Bir Hayat İçin Haydi Harekete Geç!

Spor yapmanın insan vücuduna ve psikolojisine faydaları saymakla bitmiyor! İşte sporun faydaları…

Önce Futbolu Dinledik Daha Sonra Oynadık

Futbolla ilgili merak ettiklerimizi futbolculuk geçmişi olan teknik direktör Turabi İNAK'a sorduk.

Sebze Yemeyi Eğlenceli Hale Getirmeliyiz

Sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek herkesin istediği fakat bir noktada zorlandığı şeylerden biridir. Sürekli yeşillik tüketmek çok sağlıklı; ama bunu biz çocuklar pek...

Sağlıklı Yiyecekler ve Faydaları

Günümüzde hastalıkların artmasıyla birlikte sağlıklı beslenmenin önemi daha da çok artmıştır. Sizin için sağlıklı ve faydaları kanıtlanmış yiyecekleri bir araya getirdik.

Damarlarımızda Gurur Dolaşıyor

Turkovac, Türkiye Sa?l?k Bakanl??? ve Erciyes Üniversitesi taraf?ndan geli?tirilmi? inaktive tipte bir Covid-19 a??s?d?r. Turkovac a??s?, veteriner hekim Profesör Doktor Aykut Özdarendeli’nin ekip liderli?iyle Türkiye’de...

Reklamlar ve Obezite

Sa?l?kl? beslenme ya?am?n her döneminde önemli olsa da çocukluk ça??nda daha fazla önem arz etmektedir.Çe?itli çal??malarda reklamlar?n çocuklar?n ilgilerini çekecek görsel ve i?itsel mesajlar?...

Merak Ettik ve Doktor Lütfi Kırdar İlkokulu Öğrencilerine Anket Yaptık. İşte...

Okulda yemek uygulamalar? çok tart???l?yor. Sizler okulda ücretsiz sandviç ve süt/meyve suyu da??t?lsa al?r m?s?n?z? Güvenir misiniz? Bu-nun yerine ailelerinize okul yeme?i harçl??? verilmesi...

Hastalık Fırtınası Aramızda

Bu sene çocuklar çok a??r grip geçirdi bunun sebebini ara?t?rmak için Renkli Kalemler Gazetesi olarak DR. Dilek SOYDAN’ la konu?tuk. ??te yan?tlar: Neden herkes bu...

Otlardan Gelen Şifa

Do?adan gelen ?ifal? ve lezzetli otlar?n zengin dünyas?n? sizler için ara?t?rd?k. Da?l?k ve k?raç bölgelerde kendi ba??na yeti?en, kahve ve sak?z yap?m?nda da kullan?lan sütlü...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla