Namık Kemal’in Eserleri

Vatan Yahut Silistre Zavallı Çocuk (1873) Gülnihal (1875)

ERCİŞ MANİLERİ

ERC?? MAN?LER? Gül dikene sar?la Korkar?m yar dar?la Giyin ku?an sevgilim Toya gidek Purul a Sen a?as?n ben a?a ?nekleri kim sa?a Gün görsün istiyorsan K?z?n? ver Purmag a Davul dengi dengine Meyil etme...

Kadın

KADIN Kad?n olmasayd? ?imdi                                           ...

Doğa Sevgisi

Do?am?z bizim oksijen kayna??m?z. Ormanlarda do?an?n içindedir Güzel görünüm getirir A?açlar?m?z ilkbaharda ye?erir. Severim ben do?ay? bize sevinç getirir. En güzeli de do?ada Vadiler akarsular ormanlar Gün bat?m? e?lik eder. ?nsan?n içini...

TEGV

Temiz kalpli yürekler En güzel duygular Gönüller bir arada Vermi? elele

Renkli Kalemler

Rüyalar?m?z güzelli?inde En yürekten gülü?lerimizle Nice hayaller kurarak Korkmadan Leylaklar?n kokusunda ?çimizdeki Sevinci ço?alt?yoruz Kaçmadan yorgunluklardan A?z?m?zda sevgi sözcükleri Lacivert gecelerin sabahlar?nda En insan yan?m?z? besleyerek Masum yüreklerimiZin Lambalar yakarak yar?nlar?m?za Ebedi gülü?lerimizde Rüyalar kuraca??z

Yarın Umuttur

S?cak bak??lar?m?z?n Ellerimizde yaratt??? sevgiyle Beslerdik her yeni do?an günü Sevgiyi ne?eyi umudu anlat?rd?k Do?adaki her canl?ya Bitsin isterdik karanl?klar Yar?nlara daha umutlu bakmak için Çiçeklerle beslerdik hayat? Kokusu solu?umuza kar??s?n diye Solu?umuz...

Hayaliz Biz

Hayallerimiz varsa biz de var?z Biz hayallerimiz kadar?z ?nsan ko?arsa bir yolda Varsa bir hedef yolun sonunda ??te o zaman anlam? olur o maratonun Her ?ey bir amaca hizmet...

Muhabir

Muhabir olaca??m Uzaklarda bir yerlerde Herkes bahsedecek benden Anlatacam herkese Bildi?im her?eyi ?letecem her haberi Rehber olacam herkese

Kalemlerimiz Rengarenk

RENKL? KALEMLER Rüya misali bir hayaliz Evimiz gibi okulu süsleriz Ne kalabal???z ne de az Kendimize var?z biz Leylek misali uçar?z biz ?nanmazsan gel gör Kalemleri sihirli gibi A??k eder kendine bir...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla