Serdivan Trafik Park


Uygulamal? trafik e?itiminin yan? s?ra, ilk sürü? deneyimi 
ve çe?itli oyun gruplar?yla alternatif e?itim ve e?lence imkân? sunan Serdivan Trafik Park, ziyarete gelen minikleri bilinçli sürücü olma yolunda e?lendirerek e?itiyor.

Renkli Kalemler Sakarya ekibi olarak gönüllü abimiz Özcan Kocakaplan ile Trafik Park’? ke?fetmeye gittik. Bu park, ilimizin Serdivan ilçesinde bulunmaktad?r ve Türkiye’nin en büyük trafik e?itim park?d?r. Çocuklar?n trafik hakk?nda e?itim alabilmesi amac?yla olu?turulan bu parkta, trafi?e dair levhalardan yaya geçidine kadar pek çok ?ey mevcut. Öncelikle trene bindik. Trende çocuklar?n parma?? s?k??mas?n diye her vagonda bir veli de bulunuyordu. Sonra yar?? arabalar?na bindik.

asdfghjkl13 ya? ile s?n?rl? olan bu pistte, trafik ???klar? da bulunuyordu. Böylece küçük ya?larda trafik kurallar? bilinci de zihinlerimize yerle?tirilmi? oldu. Arabalardan indikten sonra z?pz?pa bindik, orada da ya? s?n?r? 13’tü. Z?pz?pta ba?kalar?na zarar vermemek ad?na takla atmak, bir ba?kas?n?n yerine girmek gibi yasaklar vard?. Kurallar? çi?neyen olursa z?pz?ptan ç?kart?l?yordu. Ufak çocuklar için ise oyun park? vard?. Onlar da araba ile oynuyorlard?. Ziyaretimiz çok güzel geçti ve çok e?lendik. Trafik Park’a ve yetkililerine bizleri a??rlad?klar? için te?ekkür ederiz. Sizler de haftan?n her günü Trafik Park’a gidip hem faydal? hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.