Yöresel Tekerlemeler

Tekerlemeler; masal, hikaye, bilmece gibi baz? türler içinde müstakil olarak ortaya ç?kan ürünlerdir.

Masal anlatan insanlar, meddahlar, karagöz oynatanlar as?l anlatmak istedikleri konuya girmeden dinleyenlerinin dikkatlerini çekmek için, çe?itli söz kal?plar?yla cümleye ba?larlar. Tekerlemeyi söyleyen ki?i; vezin, kafiye, aliterasyon ve seci’den faydalanarak mübala?aya, güldürmeye, ?a??rtmaya dayal? birtak?m söz kal?plar?n? ard arda s?ralar.

Birkaç yöresel tekerlememiz ile e?lenmeye ne dersiniz?

Al hebeneyi çap kastala, çapa çapa get, çapa çapa gel.

Amcam bir aba alip alacalattiracahti. Acaba alip alacalattirdi m?, yohsa yeni mi alip alacalattiracah. Ya heç alip alacalattirmayacah?

Degirmene girdim, sildim, süpürdüm, silkindim ç?ht?m.

K?rk kartal k?rh? iner, k?rh? kalkar.

Pa?aya tasiyle ta?a ta?a be? tas ho?af.

Bu tesbihi imamelemeli mi imamelememeli mi?

Allah vekil nimet vekil Diyarbekir.