Yöresel Tekerlemeler

Tekerlemeler; masal, hikaye, bilmece gibi bazı türler içinde müstakil olarak ortaya çıkan ürünlerdir.

Masal anlatan insanlar, meddahlar, karagöz oynatanlar asıl anlatmak istedikleri konuya girmeden dinleyenlerinin dikkatlerini çekmek için, çeşitli söz kalıplarıyla cümleye başlarlar. Tekerlemeyi söyleyen kişi; vezin, kafiye, aliterasyon ve seci’den faydalanarak mübalağaya, güldürmeye, şaşırtmaya dayalı birtakım söz kalıplarını ard arda sıralar.

Birkaç yöresel tekerlememiz ile eğlenmeye ne dersiniz?

Al hebeneyi çap kastala, çapa çapa get, çapa çapa gel.

Amcam bir aba alip alacalattiracahti. Acaba alip alacalattirdi mı, yohsa yeni mi alip alacalattiracah. Ya heç alip alacalattirmayacah?

Degirmene girdim, sildim, süpürdüm, silkindim çıhtım.

Kırk kartal kırhı iner, kırhı kalkar.

Paşaya tasiyle taşa taşa beş tas hoşaf.

Bu tesbihi imamelemeli mi imamelememeli mi?

Allah vekil nimet vekil Diyarbekir.