POPÜLER YAZILARIMIZ

Eskimeyen oyuncak: Topaç

Bilgisayar oyunlar?ndan çok daha e?lenceli bir oyun ve oyunca?? ara?t?rd?k. Yüzlerce y?ll?k bir tarihe sahip olan renk renk, çe?it çe?it topaçlar hakk?nda çok ?ey...

Eskiden Oynanan Oyunlar

Yüzy?llar öncesinden günümüze kadar gelen çocuk oyunlar?n? okurlar?m?z için derledik. Topaç Oyunu: Sert a?aç cinslerinden topaçlar yap?l?rd?. Genelde topac? yere h?zl?ca at?nca k?r?lmamas? için ?im?ir a?ac?...

MUTLAKA OKUNMALI

Benim Modam

Renkler ve zevkler tart???lmaz. Bence moda insan?n kendi zevkidir, can?n?n istedi?ini, kendine yak??an? giymesidir. Bana göre as?l moda budur zaten.     Sizler için mevsimlere göre kendi...

Renkli Kalemler Muhabirlik Yolunda

TEGV Renkli Kalemler ekibi olarak sizler için Siirt ve Tillo’ya gezi düzenleyerek “Siirt Birlik Gazetesi” sorumlusu Diya Yarayan ile bulu?tuk. Kendisinden gazetecilik ve...

Gönülden Gönüle TEGV

Batman TEGV Ö?renim Birimi 5 Aral?k Dünya Gönüllüler Günü’nü kutlad?. Tüm gönüllülerin kat?l?m?yla gerçekle?en güzel ve e?lenceli günü sizler için haber yapt?k. TEGV ilkö?retim ça??ndaki...

MODA

Benim Modam

Renkler ve zevkler tart???lmaz. Bence moda insan?n kendi zevkidir, can?n?n istedi?ini, kendine yak??an? giymesidir. Bana göre as?l moda budur zaten.     Sizler için mevsimlere göre kendi...

Doğal Taşların Vücudumuzdaki Etkilerinden Haberdar Mısınız?

Günümüzde do?al ta?lar çok revaçtad?r. Baz? insanlar bu ta?lar?n hissettirdi?i dü?üncelere inanmaktad?r. Bu ta?lar?n her birinin farkl? anlamlar? vard?r. Biz de sizlere en sevdi?imiz...

Kızlar Bu Haber Size

Birbirinden güzel ve pratik saç modellerini sizler için ara?t?rd?k ve denedik. Gelin birlikte bakal?m: 1.At kuyru?u Hepinizin bildi?i pratik ama s?cak yaz günlerinde kullan?m aç?s?ndan...

OYUN VE OYUNCAKLAR

RENKL? SAATLER

SON YAZILARIMIZ

İki Resim Arasındaki 2 Fark

İki resim arasındaki 12 farkı bulunuz.

Karışık Cevaplar

Bilmecelerin altında verilen cevapları noktalı yerlere yazalım.