EKMEK HAMURUNDAN KİTAP SAYFALARINA BİR ÖYKÜ

“Ask?da Kitap”, “Ku? Lokantas?”, “Ask?da Ekmek” Projeleriyle Y?lmaz ?it

IMG-20230108-WA0017Erci?’te bir f?r?n i?leten bir çok sosyal projeleri hayata geçiren  y?lmaz ?it birimimizi de  ziyaret etti çocuklarla  soru cevap ?eklindeki söyle?iden sonra kendi kitaplar?ndan imzalay?p  etti . 8. si yap?lan  Van’?n Enleri Yar??mas?nda. En Ba?ar?l? ?air/Yazar seçilen Y?lmaz ?it’i  tan?yal?m.

Mesle?iniz nedir?
Ben aslen bir f?r?nc?y?m. 14 ya??nda f?r?nc?l??a ba?lad?m. Birkaç y?l önce de hayalim olan ?eyi yaparak kitap ç?kartt?m.

Bir projeniz var m??
Benim projelerim: Ask?da ekmek projesiyle yard?mda bulunmak isteyen insanlar ask?da ekmek b?rak?yor ve biz de ihtiyac? olan insanlara ula?t?r?yoruz. Ku? lokantas? ise, ekmek k?r?nt?lar? ve bayat ekmeklerle ku?lar? besliyoruz.

Yazarl??a kaç y?l?nda ba?lad?n?z?
2017 y?l?nda hayalim olan yazarl??a ba?lad?m ve hayalimi gerçekle?tirmeyi ba?ard?m.

Yazd???n?z kitaplar nelerdir?
Benim yazd???m kitaplar; Kahraman Kaya ve ?nsan Öyle Ya?ar yazd???m son kitap ?nsan Öyle Ya?ar.

?lham kayna??n?z nedir?
Küçüklü?ümde okudu?um yazarlardan ilham ald?m. 15 ya??mda bir kitap okudum ve o kitaptan örnek alarak iki kitab?m? yazd?m.

Kitaplar?n?z? neden yazd?n?z ?
Kitaplar?m? insanlar? harekete geçirmek için yazd?m.