Fındığı, Kirazı, Mısırı, Balığı Dinleyin!

Giresun’un en me?hur yiyecekleri f?nd?k, kiraz, m?s?r ve bal?k okurlar?na kendilerini tan?tt?!

Dünyan?n en güzel f?nd???y?m !

Merhaba benim ad?m f?nd?k. Giresun’un en me?hur ürünüyüm. ?nsanlar beni çok sever ve köylerden toplarlar. Kamyonlara yüklendikten sonra harmanlara serilirim. Kabu?um k?r?ld?ktan sonra ç?t?r ç?t?r yenilirim. Bensiz çikolatan?n tad? da olmaz.  Bile?imimde B ve C vitaminleri ile insanlara say?s?z faydalar?m vard?r. Kalp hastalar?na iyi gelirim. Çi? veya kavrulmu? olarak yenildi?im gibi pastac?l?k ve çikolata yap?m?nda da kullan?l?r?m. Ba?l?ca türlerim, tombul f?nd?k, sivri f?nd?k ve kara f?nd?kt?r.  Tombul f?nd?k en çok benim ya?ad???m ilde, yani Giresun’da yeti?ir. Dünyada “Giresun f?nd???” olarak çok aran?r?m.

020620161046341106215

 Giresun’un kiraz?y?m!

Merhaba benim ad?m kiraz. Ana vatan?m Giresun’dur. Çocuklar beni çok sever. Birbirlerini güldürmek için beni kula??na takarlar. Bu nedenle ismimi Yunanca kiraz anlam?na gelen Kerasus veya Keresea kelimelerinden ald???m baz? tarihçiler taraf?ndan dile getirilir.

M.Ö. 74 y?l?nda Romal? komutan Lucullus, Do?u Karadeniz Bölgesi’ne yapt??? seferde bat?da bilinmeyen yabani kiraz a?açlar?n? görmü? ve Roma’ya geri dönerken kiraz fidanlar? götürmü?. Böylece  buradan tüm dünyaya yay?larak çok ünlü oldum. Japonya’n?n kiraz üretim merkezi olan Sagae ?ehri, ana yurdumun Giresun olmas?ndan dolay? ya?ad???m ?ehir, Giresun’u 1989 y?l?nda karde? ?ehir ilan etmi?tir.

kiraz

  Güne? gibi rengi olan m?s?r?m! 

Merhaba benim ad?m m?s?r. Püsküllü saçlar?m, bir sürü di?im var. Güne? gibi sar?y?m. De?irmende ö?ütüldü?ümde un haline gelirim.  M?s?r unundan, Karadeniz denilince ilk akla gelen tatlardan biri olan, m?s?r ekme?i olurum. M?s?r ekme?i ile sofralar?n en sevilen g?das?y?m.

An ear of corn isolated on a white background

  Küçücük ama çok lezzetli olan hamsi bal???y?m!

Merhaba benim ad?m hamsi. Karadeniz sular?d?r evim. En çok k???n olurum; so?uk buzlar?n üstünde yatmay? çok severim. Küçücük gövdem, parlak rengim ve muhte?em lezzetimle Karadeniz mutfa??n?n vazgeçilmeziyim. Çok leziz ve faydal?y?md?r.

Hamsi1