Kankalık İçin Püf Noktalar

Bir kanka grubuna m? dahil olmak istiyorsunuz? O zaman sizi böyle alal?m. Çünkü bizler sizin için bu konuyu derinlemesine ara?t?rd?k. Ara?t?rmalar sonucunda da küçük püf noktalar ö?rendik. ??te kankal?k için alt?n kurallar.

Okulda yap?lan bir ankete göre kankal?k kurallar? belirlendi. Bir grup arkada? kendi aralar?nda toplant? yaparak kankalar?n hangi kurallar çerçevesinde toplanmas? gerekti?ini yaz?p bizlerle payla?t?. Biz de gazetemizde bu kurallara yer vermek istedik. E?er bo? oturanlar grubunun kanka aday? olmak isterseniz öncelikle bu kurallar? kabul etmeniz gerekmektedir.

P_20171229_144238