Kar Tatili Çocuklara Yaradı

Hakkari’de yo?un kar ya???? nedeniyle okullar s?k s?k tatil ediliyor. Yap?lan kar tatili nedeni ile okula gidemeyen çocuklar, kendilerini karla kapl? sokaklara at?yorlar.

kar
Hakkari’de günlerce ya?an kar ile merkezde yakla??k bir metre kar ya?d?. Fazla kar ya?d??? için yollar kapand? ve okullar tatil edildi. Okullar tatil olunca çocuklar mahallelerde ve sokaklarda oyunlar oynayarak, k?zak kayarak e?lendiler.