Kızlar Bu Haber Size

Birbirinden güzel ve pratik saç modellerini sizler için ara?t?rd?k ve denedik. Gelin birlikte bakal?m:

IMG_1704

  1. 1.At kuyru?u

    Hepinizin bildi?i pratik ama s?cak yaz günlerinde kullan?m aç?s?ndan ideal bir model. ?ster ??k bir k?yafet üzerine ister spor kombinlerinizle tercih edebilirsiniz. Yapman?z gereken çok basit saçlar?n?z? s?k di?li tarak yard?m?yla ba??n?z?n arkas?nda birle?tirip tokayla ba?lamak. Bu modelin düzgün durmas?n? sa?layan ?ey s?k di?li tarakla taray?p saçlar?n?z?n her telini ayn? yöne toplamak.

     

 

IMG_1703

2.Yar?m örgü

Saçlar?m?z? aç?k b?rakmak istiyoruz ama yüzümüzün kapanmas?n? istemiyoruz. Öyleyse yapaca??m?z saç modeli yar?m örgü. Saçlar?n?z? yar?m toplad?ktan sonra dilerseniz klasik üçlü örgü dilerseniz m?s?r örgü yaparak kullanabilirsiniz.

 

 

IMG_1705

3. Örgülü topuz

Saç?n?z? topuz yapmak istiyorsunuz ama klasik bir görüntü istemiyor musunuz? ??te bu model tam size göre. Saç?n?z? at kuyru?u yapt?ktan sonra örüp topuz yapman?z yeterli.

 

 

 

IMG_17084. Burgulu toplama

Yüz güzelli?imizi ortaya ç?kartacak bir model daha. Saçlar?m?z? toplamak istemiyoruz; ama önümüze de gelip yüzümüzü kapatmas?n diyoruz. Bu durumda tercihimiz burgulu toplama. Bunun için saçlar?n?z?n iki yan?ndan ufak tutamlar al?p onlar? kendi içlerinde ay?rarak burguluyoruz. Elde etti?imiz burgular? bir araya getirip küçük bir lastik toka yard?m?yla birle?tiriyoruz.