Eğlenceli sokak oyunları

eglenceli-sokak-oyunlari

Sokak oyunlar?n? seven biri olarak Renkli Kalemler Gazetesi için sokakta oynayabilece?iniz birkaç oyun seçtim.

 

 

Bunlardan ilki Uçak oyunu. Uçak, bir ebeleme oyunudur, 7 ki?i ile oynan?r. Ebe di?er çocuklar? yakalamaya çal???r. Yakalanan çocuklar uçak gibi kollar?n? açarak dururlar. Duran oyuncu, ebe taraf?ndan yakalanmam?? bir oyuncunun bacaklar?n?n aras?ndan geçmesi ile çözülebilir. Oyun ebenin herkesi yakalamas? ile biter.
Sokakta oynayabilece?iniz bir ba?ka oyun ise Yakar Top. Bu oyun en az 4 ki?i ile oynan?r. 4 ki?i 2’?erli gruplara ayr?l?r. Ortaya seçilen bir grup geçer. Di?er grup da vurucu olarak, ortadaki grubu topla vurmaya çal???r. E?er ortadaki çocuklardan birisi top yere de?meden havada yakalarsa bir can kazanm?? olur. Ortada bir oyuncu kald?ktan sonra, o oyuncu 12 at??ta vurulmazsa ortadaki grup 1-0 öne geçer ve yeniden oynama hakk? kazan?r. E?er vurulursa da s?ra kar??daki gruba geçer.
Anlataca??m son oyun ise Körebe. Oyunu beraber oynayaca??m?z arkada?lardan biri körebe olur ve gözleri ba?lan?r. Körebe etrafta dola?arak birini yakalamaya çal???r. Yakalad???nda da yakalad??? ki?i körebe olur ve oyun böylece sürüp gider. Hepinize keyifli oyunlar.