Sihirli Eller

c556a99d17df21150a0ed67c5ed5e593--crochet-owls-amigurumi-crochet

Anneler, çocuklar sihirli ellerinizi kullanman?n vakti gelmedi mi? Hem e?lenip hem de kendinizi geli?tirmeye haz?r m?s?n?z? Amigurumi ile hem çocuklar hem de aileler i? ba??nda!

TEGV Muradiye Ö?renim Birimi gönüllüleri ve çocuklar? 23 Nisan Sokak ?enli?i’nde yapm?? olduklar? amigurumi örneklerini sergiledi.

Amigurumi, Japon kökenli ami (t?? veya ?i? ile yap?lm??) ve nuigurugmi ( içi doldurulmu? oyuncak ) kelimelerinden türeyen, örgü örenlerin gayet iyi bildi?i s?k i?ne tekni?inin oyunca?a uyarlanm?? halidir.

Amigurumi, hem kolay ö?renilebilir hem de dekoratif, sevimli ve keyifli bir hobi. Amigurumi yaparken örgü ipli?i, dolgu malzemesi, t??, i?ne, plastik gözler, keçe gibi malzemeler kullan?labilir.Amigurumide kullanaca??z malzemeler sizin yarat?c?l???n?za ba?l?. Hangi nesneyi yapaca??n?z, hangi malzemeleri kullanaca??n?z tamamen sizin elinizde! Aileler ve çocuklar?n bir arada e?lenerek yapaca?? etkinlikler aras?nda amigurumi.

23 Nisan Sokak ?enli?i’nde çocuklar ile beraber amigurumi örneklerini sergileyen TEGV Muradiye Ö?renim Birimi gönüllüleri Elif Kulja ve Tuba Da?l? etkinlik ile ilgili dü?üncelerini “Öncelikle çocuklarla bir araya gelip yapaca??m?z oyuncak figürlerine karar verdik. Figürü ve iplerin renklerini onlar?n seçmesini istedik. ?pleri ve t??lar? temin ettikten sonra 6 haftay? kapsayan çal??mam?z ba?lad?. 1. hafta malzeme tan?t?m?, 2. hafta t?? tutma ve ilmek atma, 3. hafta figür yap?m? için ilk ad?mlar, 4. hafta ile figürler ?ekillenmeye ba?lad?. 5. haftada figürlerin parçalar?n? birle?tirdik ve 6. haftada ise heyecan dolu sürecin sonuna geldik. Art?k sergi için ördü?ümüz oyuncaklar?m?z haz?rd?.” ?eklinde dile getirdiler.

TEGV gönüllüsü Elif ve Tuba “Amigurumi ile çocuklar?n birbirleriyle daha iyi ileti?im kurduklar?n?, psikomotor becerilerinin geli?ti?ini gördük.” sözlerini eklediler. Aileler ve çocuklar?n evde beraber vakit geçirecekleri güzel bir etkinlik de?il mi? Sizler ne dersiniz?

9775_-1448921777640DSCN2330