Yeni Trend El Yapımı Bebekler

Kanserojen madde içeren naylon bebekler ve oyuncaklar bütün ebeveynlerin korkulu rüyas? oldu. TEGV’in duyarl? çocuklar? bu konu hakk?nda dü?ünüp kendi sa?l?kl? oyuncak bez bebeklerini yapmaya karar verdiler. Sizler de kendi sa?l?kl? bez bebeklerinizi yaparak bu zararl? kimyasallardan kurtulabilirsiniz.

DSCN0214 (Medium)Herkesin bildi?i gibi günümüzdeki baz? oyuncak bebekler kanserojen madde içeriyor. Kimyasal maddeler içeren oyuncak bebeklerin çocuklar için çok sa?l?ks?z oldu?u art?k herkes taraf?ndan biliniyor. Marifetli çocuklar?m?z da bu konuda duyarl? davranarak, kendi sa?l?kl? bebeklerini kendi elleriyle yapt?lar. Bu oyuncak bebekleri yapmak için her yerde kolayca bulunabilecek malzemeleri kulland?lar. Ortaya sa?l?kl? ve ekonomik bebekler ç?kt?. Siz de çocuklar?n?z ve karde?leriniz için elinizdeki malzemeleri kullanarak onlara daha sa?l?kl? ve ekonomik bebekler yapabilirsiniz. Böylece hastal?k saçan pahal? bebeklere para vermekten kurtulup aile ekonomisine de katk? sa?lam?? ve bo? vakitlerinizi de de?erlendirmi? olursunuz. Sa?l?kl? bez bebekler yapmak isterseniz pamuk, çorap, örgü ipleri, kuma? parçalar?, eski k?yafetleriniz, tokalar?n?z, süs e?yalar?n?z ve daha birçok ?eyi kullanabilirsiniz.

DSCN0254 (Medium)