Yöremize Ait Çocuk Oyunları

siirt oyunKuçat
Oyun üç ve daha fazla çocuk aras?nda ucu sivriltilmi?, 30-50 cm uzunlu?unda odunlarla, ?slak çamurlu bir zemin üzerinde oynan?r.

Gazeliti Garki

En fazla be? ki?ilik iki grupla oynanan bir çocuk oyunudur. Bu oyunda iki gruptan biri, yani be? ki?ilik grup saklan?r. Geri kalan be? ki?i saklananlar? bulunca oyun sona erer.

Titta
Bir kg’l?k bo? teneke veya benzeri kutularla oynanan çocuk oyunudur. En az dört ki?iyle oynan?r. Oyunda bir ebe olup, tenekenin ba??nda kal?r, di?erleri saklan?r. Saklanan ki?iler ortadaki tenekeye gizlice tekme vurarak tekrar saklan?rlar. Ebe di?erlerini sobe edinceye kadar oyun devam eder.

Ihmar’?l Tavil
Uzun e?ek oyunu olan bu oyun be? ki?ilik iki grupla birbirinin s?rt?na atlama ?eklinde oynan?r.

Zevzen
?ki ki?ilik bir oyundur. Genellikle k?z çocuklar?n?n yere çizmi? olduklar? çizgilerde ayaklar?yla ta?? çizgilerden atlatarak oynad?klar? oyundur. Bunun yan?nda ?iri?kah, Pit Levliye, Tapp?kat, Saklambaç, K?bap ve M?z’ar gibi oyunlar da oynan?r.