Çocukların Sevdiği 5 Oyun

Sizler için çok fazla bilinmeyen ama oldukça e?lenceli oyunlar ara?t?rd?k. ??te en çok sevilen 5 oyun.

?lk öncelikle Mangala oyunu ile tan??al?m. Mangalan?n iki oyunu vard?r. Ama ben size birisini anlataca??m. E?er di?er oyununu merak eden varsa internetten bulabilir. Mangala 48 ta?la oynanan üzerinde 12 küçük delik olan bir oyundur. En çok hazinesine ta? biriktiren oyunu kazan?r. Bu oyunu yumurta kaplar?ndan da yapabilirsiniz.

ahsap-masa-mangala-oyunu-okullar-ve-turnuvalar-icin__0880733786846718

?imdi Q.bitz ile tan??al?m. Q.bitz 16 ta?la oynanan kartlar?n üzerindeki ?ekillerin yap?lmaya çal???ld??? bir oyundur. Karttaki ?ekli ilk yapan ki?i Q.bitz diye ba??r?r ve kart? al?r. En çok kart? alan kazan?r. pr_01_154_max

?imdi s?ra di?er e?lenceli oynumuzda:Tik Tak Bomm. Ortaya bir kart aç?l?r. Bir tane de küçük bomba vard?r. Bu bomba kimde patlarsa veya bombay? kim yere dü?ürürse o kart? al?r. En çok kart alan kaybeder. Bu oyunun amac? en az kart? almakt?r.

tik tak

?lginç isimli bir di?er oynumuz da Hall? Gall?. Hall? Gall?’da ortada bir zil vard?r. Bu oyun en fazla dört ki?iyle oynan?r. Bu oyunda en fazla kart? alan ve sona kalan kazan?r.

0000000654278-1

Son olarak H?zl? Bardaklar? anlataca??z. Bu oyunda 5 tane küçük bardak vard?r. Baz? oyunlarda oldu?u gibi ortada bir tane zil vard?r. Ba?ka bir arkada??m?z kart? gösterir ve bardaklarla karttaki ?ekli yapmaya çal???r?z. ?lk yapan zile basar ve o arkada??m?z bir puan al?r.

qfgevpfcyt2172016215712-hizli-bardaklar

Hepinize keyifli oyunlar dileriz.