En Çok Sevilen Sokak Oyunlarını Sorduk

2018 Aralık ayında Hüsrevpaşa Ortaokulunda 50 çocuğa severek oynadıkları sokak oyunlarını sorduk. Maalesef kimseden yöresel bir oyun ismi alamadık.

saklambac

Büyüklerimiz oynadıklarımıza bakıp zaman zaman “Nerede eski günler, eski oyunlar” diye mırıldanırlar. Ben de günümüz çocuklarına “En sevdiğiniz sokak oyunu hangisi?” diye bir soru yönelttim. Aldığım cevaplarda 15 kişinin saklambaç, 12 kişinin mendil kapmaca, 11 kişinin yakan top, 7 kişinin seksek ve 5 kişinin de ip atlama cevabı verdiğini gördüm. Araştırmamı Bitlis Hüsrevpaşa Ortaokulunda 50 çocuğa sorarak gerçekleştirdim. Fakat Bitlis’in eski yöresel oyunlarından bir tanesinin bile adını söyleyen olmadı. Bir çocuğun geleneksel oyunları bilmeden büyümesi ne kadar büyük bir eksiklik. Bu nedenle büyüklerimizle iletişime geçip eski oyunlarımızı öğrenip yeniden yaşatmalıyız. Gelin şimdi hep beraber geleneksel bir oyunumuzu öğrenelim.

Oyunun adı: Şongur İki veya daha fazla oyuncuyla oynanır. Yere küçük delikler açılır ve bu deliklerin iki üç adım uzağına bir çizgi çizilir. Oyuncular bu çizgiden deliğe ceviz atarlar. En çok hangi oyuncunun cevizi deliğe girmişse, o kişi deliğin başına geçer. Diğer oyuncular, çift sayıda cevizi deliğe atarlar. Bu cevizlerden deliğe kaç tane girerse (çift sayıda olmalı) oyuncular deliğin başındaki oyuncudan o kadar ceviz alırlar. Şayet tek sayıda ceviz deliğe girerse, oyuncular deliğe giren tek sayıdaki ceviz sayısınca deliğin başındaki oyuncuya ceviz verirler. Çift atan oyuncu diğer oyunda deliğin başına geçer. Oyunda bir de tekerleme söylenir: “Şongur şongur direş gel, oturmuşam kalkmanam, tek taşa kalmışım”