Şongur

?ki veya daha fazla oyuncuyla oynan?r. Yere küçük delikler aç?l?r ve bu deliklerin iki üç ad?m uza??na bir çizgi çizilir. Oyuncular bu çizgiden deli?e ceviz atarlar. En çok hangi oyuncunun cevizi deli?e girmi?se, o ki?i deli?in ba??na geçer. Di?er oyuncular, çift say?da cevizi deli?e atarlar. Bu cevizlerden deli?e kaç tane girerse (çift say?da olmal?) oyuncular deli?in ba??ndaki oyuncudan o kadar ceviz al?rlar. ?ayet tek say?da ceviz deli?e girerse, oyuncular deli?e giren tek say?daki ceviz say?s?nca deli?in ba??ndaki oyuncuya ceviz verirler. Çift atan oyuncu di?er oyunda deli?in ba??na geçer. Oyunda birde tekerleme söylenir; “?ongur ?ongur dire? gel, oturmu?am kalkmanam, tek ta?a kalm???m”