Çilekli Dondurma

çilekli dondurma kapak.inddGülü?, ailenin tek çocu?udur, annesi babas? ve dedesi ile birlikte büyümektedir. Gülü?’ün ad?n? halas? koymu?tur. Neden mi ismi Gülü?? Çünkü a?z? kulaklar?nda do?du?undan doktor bile ?a??rm??, çocuklar hep a?layarak do?ar bu gülerek do?du deyince, halas? da ad? Gülü? olsun demi?. Gülü?’ün babas? F?rat Bey’in kuma?ç? dükkân? varm??. Annesi kuaförmü?. Teyzesi terzi, halas? da müzede çal???rm??. Yazar Sevim Ak, Çilekli Dondurma kitab?nda Gülü?’ün hayat?na davet ediyor bizleri. Bu hikâye, mutlu, sevgi dolu, i?ini severek yapan bir ailede, bir çocu?un mutlu hayat?n? anlat?yor. Ben Sevim Ak’?n bu kitab?n? severek okudum ve sizlere de tavsiye ediyorum.