Daha Mutlu Anneler Günü İçin

Her y?l may?s ay?n?n ikinci pazar günü anneler günü olarak
kutlan?yor. Bu sene annelerimizes1111 kendi yapt???m?z hediyeler ve sürprizleri sizler için haber haline getirmek istemi?tik. Ancak bu y?l kutlamalarda içlerinde anne ve çocuklar?n bulundu?u minibüsün kaza yapmas?yla 24 ki?i hayat?n? kaybetmi? ve 10 ki?i a??r yaralanm??t?r. Bu sebeple amaçlad???m?z haberi yazmak yerine daha mutlu günler ve anneler için trafikte dikkat etmemiz gereken birkaç konuyu ara?t?r?p, hat?rlatmak istedik.

  • Trafik kurallar?na uyulmas?
  • Trafik ???k ve levhalar?na dikkat edilmesi
  • Alkollü araç kullan?lmamas?
  • Dikkatsiz, uykusuz ve yorgun araç kullan?lmamas?
  • Kullan?lan araçlar?n zaman?nda bak?mlar?n?n yap?lmas? ve kontrol edilmesi

Bu kurallara dikkat edildikçe trafik kazalar?na ba?l? olu?an can kay?plar? önlenebilir. Bu üzücü trafik kazas?nda kaybetti?imiz anneler ve tüm annelerimize a?a??da kendi yazd???m?z ?iiri hediye etmek istiyoruz, daha mutlu günler ya?amak dile?i ile…

Güzel Annem

Sen olmasayd?n annem,

Ne do?ar, ne ya?ard?m

Senin ?efkatinle ben büyümeyi ba?ard?m.

Sen olmasan ben ne yapard?m

Hem anne hem baba oldun bana

Yemedin yedirdin, içmedin içirdin.

Sen büyüttün beni

Seni çok seviyorum güzel annem