Köpekler Hakkında Bilmediklerimiz

Gazetemiz için, köpeklerin pek bilinmeyen özelliklerini ara?t?rd?m. Baz? mahallelerde kar??la?t???m?z köpekler, ço?umuzun bilmedi?i ?öyle özelliklere sahipler.

köpek resimleri ile ilgili görsel sonucu

  • Köpeklerin vücut s?cakl??? insanlardan 2 derece kadar daha fazlad?r. Yani köpeklerin vücut s?cakl??? 38.5-39.3 derece aras?nda de?i?mektedir.
  • Genellikle yavru köpeklerde görülen kuyruk kovalama davran??? ?ap?all?klar?ndan de?il, can s?k?nt?s?ndan kaynaklanmaktad?r. Bu da bazen köpe?inizle fazla ilgilenmedi?iniz anlam?na gelebilir.
  • ?nsanlar gibi köpekleri de çok yiyip içtikleri zaman h?çk?r?k tutabilir.
  • ?nternetten izledi?iniz komik videolar onlar? ?ap?al gösterse de, köpeklerin ortalama zekas? iki ya??ndaki çocuklar?n zekas?na denktir. Yeterince zeki say?lan köpekler 250 kadar sözcü?e tepki verebilir.
  • Çikolatan?n içinde bulunan teobramin kimyasal?, köpekler için zehirli bir maddedir. Köpeklerin tatl? ?eyler yemesi onlara ciddi zararlar vererek ölümlerine bile yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir.
  • Köpekler vücut s?cakl?klar?n? dengelemek için patilerinden terlerler. Bu da köpekleri bizden farkl? yapan özelliklerden biridir.
  • Köpekler hakk?nda daha bilmedi?imiz nice ilginç bilgi var. Geriye kalan bu bilgileri ara?-t?rmay? ise sizlere b?rak?yorum. Hepinize bol ?ans.

Kaynak: www.milliyet.com.tr