Tiyatro türlerini ne kadar tanıyoruz?

hic-tiyatroya-gittiniz-miTiyatroya gitmeyi severiz ancak hangi türde oyun izledi?imizi ço?u zaman bilmeyiz. Bilmedi?iniz birçok tiyatro türünü tan?maya ne dersiniz?

Trajedi, bir tiyatro çe?ididir. Özelli?i ise ki?ilere korku, heyecan ve ac?nd?rma telkinleriyle ders vermektir. Trajediler genellikle be? perdelik oyunlard?r. Trajediler ilk sahnelendi?inde dekor henüz kullan?lm?yordu, tüm oyun boyunca oyunculara korolar e?lik ederdi.

Opera, bütün sözlerin, hareketlerin ve jestlerin müzikle yap?lan ve orkestra ?efinin idaresine verilmi? dram ve trajedilerdir. A??r ve hüzünlü havas? vard?r. Çok gösteri?li dekor ve giysiler içinde sunulur.

Tuluat’ta sanatç?lar, oynad?klar? eserin konusuna ba?l?d?rlar ama oyundaki sözleri içlerinden geldi?i gibi söyleyerek, do?açlama yaparlar. Tuluat’a “PERDEL? ORTA OYUNU” da denir.

Komedi, ki?ilerin, olay ve adetlerin gülünç, e?lendirici yönlerini göstermek amac?yla ders vermeyi ve ho?ça vakit geçirmeyi hedef edinen tiyatro çe?ididir.

Dram, trajediyle komediyi bir araya getiren oyun çe?ididir. Dram, düzyaz? ve ?iirsel bir dille yaz?labildi?i gibi üç perdeden be? perdeye kadar olabilir. Konular çe?itlidir.

Pandomim ise olaylar?, duygu veya dü?ünceleri; yüz mimikleri, el-kol ve beden hareketleri kullanarak yans?tmay? amaçlayan ve sözsüz oynanan oyundur.