2017 Yılında Ne Okuduk

Kitapç? Hasan Y?ld?r?m’dan ald???m?z bilgilere göre 2017 y?l?nda en çok okunan çocuk kitaplar?n? sizler için s?ralad?k.

Kitaplar ufkumuzu ve hayal dünyam?z? geli?tiren en önemli araçlard?r. Ülkemizde çocuk kitaplar?, ne yaz?k ki en az sat?? yapan türdür. Ancak yine de kitap okumaya dört elle sar?lan çocuklar olarak, ülkemizin gelece?i için umut vaadetmek konusunda oldukça kararl?y?z.

Hangi kitaplar? okumay? sevdi?imizi merak eden okuyucular?m?z için, kitapç? Hasan YILDIRIM ile konu?tuk ve 2017 y?l?n?n en çok satan çocuk kitaplar?n? sizler için s?ralad?k. ??te o çocuk kitaplar?:

  1. Küçük Prens(Antoine de Saint-Exupéry)
  2. Küçük Kara Bal?k(Samed Behrengi)
  3. Zaman Bisikleti(Bilgin Adal?)
  4. Mart?ya Uçmay? Ö?reten Kedi(Luis Sepulveda)
  5. Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler(Süleyman Bulut)
  6. Charlie’nin Çikolata Fabrikas?(Roald Dahl)
  7. Charlie’nin Büyük Cam Asansörü(Roald Dahl)
  8. Vanilya Kokulu Mektuplar(Sevim Ak)
  9. Penguenler Flüt Çalamaz(Sevim Ak)
  10. Toto’nun S?n?f?(Sevim Ak)

“Siz biraz fazla dü?ünüyorsunuz, demi? Küçük Kara Bal?k. Durmadan dü?ünmenin yarar? yok. ?lerlemek istiyorsak harekete geçmeliyiz.” (Küçük Kara Bal?k)
“Korkunç! Korkunç! E?er böyle devam ederse ‘kirlilik’ sözcü?ü, ansiklopedinin 11. cildinin bütün K harfini kaplayacak…” (Mart?ya Uçmay? Ö?reten Kedi)
“Hayat bir aynad?r. Sen ona gülümsersen o da sana gülümser.” (Vanilya Kokulu Mektuplar)