23 Nisan Şenliğini Coşkuyla Kutladık

21 Nisan Per?embe günü, Gaziantep Büyük?ehir Belediyesi E?itim Park?’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?, Kellogg’s sponsorlu?unda TEGV taraf?ndan düzenlenen etkinliklerle kutland?. 

E?itim Gönüllüleri Vakf?, 23 Nisan ?enli?inde çocuklarla bulu?tu - Telgraf Gazetesi

?enlik ,TEGV Gaziantep Büyük?ehir Belediyesi E?itim Park? futbol sahas?nda düzenlendi. ?enlikte TEGV çal??anlar? ve gönüllüleri, çocuklar için bir araya gelerek etkinlikler haz?rlad?lar ve büyük bir organizasyona imza att?lar. ?enlikte çocuklar?n ilgi alanlar?na göre birbirinden farkl? stantlar aç?ld?. Stantlarda gönüllüler çocuklara yüz boyama, ebru çal??mas?, tohum ekme ve saks? boyama, ta? boyama, eva ile mozaik yap?m?, masal dinletisi, renklerle dans, duvar boyama çal??malar? yapt?.
kellogssAyr?ca çocuklar da ritim gösterisi, koro çal??mas? yapt?lar, ?iir okuyup ?ark?lar söylediler. ?enli?e bando tak?m?, sihirbazl?k gösterisi ve çocuk ?ark?lar? konseriyle Sercan Budak e?lik etti. ?ark?lara e?lik eden, birbirinden farkl? etkinliklerde yer alan çocuklar ve gönüllüler gün boyu doyas?ya e?lenerek bayram? kutlad?.