5 Bin Yıllık Selçuklu Mezarlığı

IMG_3195 IMG_3187                                                             

Erciş ilçe merkezine 6 km mesafede yer alan Çelebibağı Beldesi güneyindeki Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı günümüzden bu güne kadar 5.000 yıllık bir tarihi saklıyor.

Türk tarihi ve kültürü için somut bir belge niteliğinde olan bu tarihi mezarlık, açık hava müzesi görünümünde olup büyük kısmı Van Gölü suları altında kalmıştır. 1992-1995 yılları arasında Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam başkanlığında yürütülen arkeoloji ve yenileme çalışmaları sonucunda, Selçuklu mezarlığında 99 adet sanat değeri olan mezar taşı ve sanduka tespit edilmiştir. Bu sandukaların üzerinde Selçuklu döneminde başlayan ve 15.yy sonuna kadar kullanılan geometrik şekil ve bitki süslemeleri mevcuttur. Ana süsleme unsuru kandil motifleridir. Mezarlıkta, üzerinde kitabesi bulunan en eski Selçuklu mezarı Hicri 555 (M.S. 1160) tarihlidir. Selçuklu mezarları içinde bulunan mezarlardan bir tanesi de okulumuza adını veren Alaattin Sucuların mezarıdır.

IMG_3173IMG_3172

 

 

 

 

Günümüze ulaşan mezarların tamamı bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Selçuklu dönemine ait eski mezarlar tepe ortasında, yeni sayılanlar ise tepenin güney ve doğu kısımlarında olan 14. ile 15 yüzyıl Karakoyunlu devrine ait mezarlardır. Osmanlı Dönemi’ne kadar mezar taşları arasında cinsiyete göre bir ayrım yapılmamıştır. Erkek ve kadınlar için aynı süsleme özelliği taşıyan şahideler dikilmiştir. Cinsiyetler ancak üzerlerindeki kimlik kitabelerinden anlaşılır. Mezar taşlarının üzerinde bulunan yazı ve süslemeler ise Selçuklu geleneğini devam ettirir. Mezar taşlarındaki bu yazılar ölüm anıyla sonsuz hayatın ahirette bağışlanma ve ödüllendirme ümidini taşıyan bilgilerle kimlik bilgilerini içeriyor.

Kaynak: www.ercisliler.net, www.youtube.com