5 Maddede Besin İçerikleri

Ya?am döngümüzü sürdürebilmemiz için belli ba?l? besin gruplar?na ihtiyac?m?z vard?r. Her besin grubunun vücudumuza çe?itli faydalar? vard?r.

Besin içerikleri; karbonhidratlar, ya?lar, vitaminler, proteinler, mineraller ve su olmak üzere 5 gruba ayr?l?r:

su

Su: Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar. Vücudumuzun %70’i sudur. Su, ya?amsal faaliyetlerimizi sürdürmemizi sa?lar. Her besinde bulunur.

 

PrIMG_2055-minoteinler: Vücudumuzda yap?c? ve onar?c? olarak görev yapar. Büyüme, geli?me, yaralar?n iyile?mesi, vücudun iyile?mesi ve mikroplara kar?? direnci için proteinlere gerek vard?r. Örnek; et, süt, yumurta, kuruyemi?, peynir…

 

IMG_2470-min

Ya?lar: Yetersiz kalan karbonhidrat?n enerjisinin art?r?lmas?n? sa?lar. Ya?lar, bitki ve hayvanlardan elde edilir. Örnek; m?s?r, zeytin, tereya??, f?st?k…

 

 

IMG_2070-min

Vitaminler: Vücudumuzda düzenleyici ve dengeleyici olarak görev yapar. Vücudumuzu hastal?klardan korurlar. Örnek; domates, havuç, armut, elma..

 

IMG_2471-min

 

Karbonhidratlar: Vücudumuzun ihtiyac? olan enerjiyi sa?lar. Örnek; makarna, pilav, patates, ekmek…