657 Yıldır Sönmeyen Ateş Sönmeyen Ateş, Kırkpınar!

Osmanl? ?mparatorlu?u’ndan bu yana devam eden, Türklerin ata sporu olan ya?l? güre?lerin en önemlisi “K?rkp?nar Ya?l? Güre?leri” bu y?l 09-15 Temmuz tarihleri aras?nda 657. kez  düzenlenecek.

Edirne’nin Sarayiçi mevkiindeki K?rkp?nar bölgesinde gerçekle?ecek güre?lere bu y?l da Türkiye’nin dört bir yan?ndan  güre?çiler kat?lacak. Güre?leri kazanan pehlivan, Türkiye Cumhuriyeti Ba?pehlivan? olma unvan?n?n da sahibi olacak. Son ?ampiyon ?smail Balaban, bu y?l da unvan?n? korumak için ye?il  çimenlerde boy gösterecek. Belki de Edirne dedi?imizde akla gelen ilk spor olay?, K?rkp?nar Ya?l? Güre?leri.

Bu y?l 657.kez düzenlenecek organizasyona ?smail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Mehmet Ye?ilye?il gibi önemli isimler kat?lacak. 8 kategoride yakla??k 200 sporcu Türkiye Cumhuriyeti Ba?pehlivan? unvan? için yar??acak. Bir  ba?ka yar?? da K?rkp?nar A?al???nda olacak. 3 y?ld?r Seyfettin Selim önderli?inde ya?anan mücadele bu yaz nelere sahne olacak hep birlikte görece?iz.

K?rkp?nar