Açılın, İnsansız Gemi Geliyor

IMG-20170503-WA0015Yard?ma ihtiyac?n?z varsa, ?artlar? zorlay?p imkanlar?n?z? kullanmak zorundas?n?z! Bu yapt???m deney, hayat?n?z? kurtaracak bilgiler içermektedir.

Iss?z bir adaya dü?tünüz ve yard?ma ihtiyac?n?z var ama sizi ta??yacak bir gemi yapabilmek için yeterli malzemeniz yok. O halde bu gemi tam size göre! Birkaç malzemeyle yapaca??n?z bu gemiyle, sizi kurtaracak insanlara bir not gönderebilirsiniz! Bunun için malzemeler: 17 adet tahta ç?ta, 1 adet anahtar, 1 adet pil, 1 adet pervane, yelken için bir tam, bir çeyrek, iki yar?m ç?ta, 1 parça kuma?, 3 küçük bidon (kapaklar?yla birlikte), birkaç çivi, birkaç raptiye ve ç?talar? ba?lamak için ip.

Yap?l???: ?lk önce ipler bidonlara ba?lan?r. ?ple birbirine tutturulmu? ç?talar, bidonun üzerine yine iple ba?lan?r. Bir ç?tan?n üzerine iki ç?tan?n paralel olarak tutturulmas? ile yelken ortaya ç?kar. Pervane, anahtar, pil ve minik vidalarla tahtan?n üzerine monte edilir. Art?k geminiz haz?r. Kurtulmamak için hiçbir sebep yok.