Adana Ulu Cami Külliyesi

DSCN0066

Adana’nın en önemli tarihi eseri olarak kabul edilen Adana Ulu Cami Külliyesi, cami başta olmak üzere medrese, türbe, çeşme ve küçük bir saray olarak addedilebilecek mimari birimleri içerisinde bulundurmaktadır.

Tarihi belgelerden anlaşıldığı üzere külliyeyi oluşturan yapı birimlerinin bu kadarla kalmadığı, bugün var olanlara ek olarak cami içinde bir sıbyan mektebi, caminin batı tarafında bir imaret ve bir darüşşifanın da külliyenin diğer birimlerini oluşturduğu bilinmektedir.

Adana Ulu Cami Külliyesi’ni oluşturan yapıların en önemli olanı hiç kuşkusuz camidir. Caminin batı taç kapısı girişinde bulunan mekân, bu köşenin yola bakan kısmında yer alan çeşme ve harim ile bitişik, kurucularının mezarlarını barındıran türbe, cami ile bütün bir yapıda görünmektedir. Caminin doğusunda yer alan medrese ve konak da külliyeyi oluşturan diğer yapılardır.

Adana Ulu Cami, 16.yüzyıldan kalma tarihi bir camidir. Adana’nın tarihi açısından önem taşımaktadır. Selçuklu, Memluk ve Osmanlı devrine ait mimari özellikleri üzerinde toplayan bu eserin ilk defa 1513 yıllarında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanmıştır. 1541 yılından Halil Bey’in oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ziyarete açılmıştır. Mimari birimlerin farklı tarihlerde yapılması, gerek mimari gerekse bezeme özelliklerinde farklılıklara neden olmuştur. Ancak yine de yapılar bir bütünlük sergilemektedirler.

 Kaynak:www.adanadan.biz