Alışılmış Kalıpların Dışında Bir Kütüphane: Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi

Güzel Edirne’mizin,  Atatürk Ortaokulu’na konuk olduk. Yenilenen kütüphanenin hikayesini Gülcenaz Güler’in kaleminden okumak için haydi buyurun.

DSCF2524 DSCF2519

Facebook’ta bulunan okul sayfas?nda hala aktif görev yapan Fen Bilgisi ö?retmenimiz bir payla??m yapt?. Payla??m 2 y?l önce karaci?er rahats?zl??? yüzünden kep törenine kat?lamayan ö?renciyle alakal?yd?. Ö?retmenler arkada??m?z?n evine gidip onun diplomas?n?, kepini götürdüler. Bunu gören 1981 mezunu Mustafa Kemal Sevimli okulla irtibata geçti: “Ne tarz bir yard?mda bulunabilirim “diye sordu. Okul da kütüphaneyle ilgili bir eksiklik oldu?unu bildirdi. Kendisi de bu konuda yard?mc? olabilece?ini iletip gerekli maddi yard?m? sa?lad?. Böylece  kütüphane bugünkü muhte?em halini ald?. Yetkililerden al?nan bilgilere göre; yeni 2000 kitapla beraber okuma oran? yüzde 70’lerden yüzde 90’lara ula?t?.

DSCF2516 DSCF2521