Batman’a 15.000 Seyirci Kapasiteli Yeni Stadyum Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanl??? ile TOK? Ba?kanl??? taraf?ndan yap?lan 15.000 seyirci kapasiteli Batman ?ehir Stadyumu nihayet aç?ld?.

Gençlik ve Spor Bakanl??? ile TOK? taraf?ndan UEFA ve FIFA standartlar?nda 100 milyon liraya in?a edilen 15 bin ki?ilik Batman Stadyum hizmete girdi. Stadyumda oynanan ilk maç olan 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Batman Petrolspor -Büyükçekmece Tepecikspor maç? ev sahibi tak?m Batman Petrolspor'un 2-0'l?k üstünlü?ü ile sona erdi. ( Selman Tür - Anadolu Ajans? )Batman ilimiz sonunda yeni stad?na kavu?tu. 80 milyon TL kaynakla yap?lan Batman ?ehir Stadyumu, ba?ta Batman Petrolspor olmak üzere tüm amatör spor kulüplerinin kullan?m?na aç?ld?. TOK? ile Batman Gençlik ve Spor Bakanl??? Müdürlü?ünün ortakla?a in?a etti?i bu stadyum UEFA ve FIFA standartlar?nda özelliklere sahiptir. Stat 15.000 ki?ilik kapasitesinin yan? s?ra ayr?ca spor kompleksinin içinde kapal? olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistine de sahiptir.

Stad?n aç?l???n? dönemin valisi Ahmet Deniz gerçekle?tirmi?tir. Vali Deniz bu stad?n gençlere yönelik bir hizmet oldu?unu belirtmi?tir. Stad?n aç?l???na özel ilk iki maç için sadece 1 TL bilet fiyat? belirlenmi?tir. Batman Petrolspor bu stattaki ilk maç?n? Büyükçekmece Tepecikspor ile gerçekle?tirmi?tir.

Batman Petrolspor ç?kt??? bu maçta 2-0’l?k bir skor ile galip gelen taraf olmu?tur. Batman Petrolspor bu stattaki ikinci maç?n? ise Türkiye Ziraat Kupas? 4. tur eleme maç? olarak Kas?mpa?a ile gerçekle?tirmi?tir. Doksan?nc? dakikada ertelenen maç? daha sonra Kas?mpa?a’n?n 3-2’lik skorla kazand??? ilan edilmi?tir. ?ehrimize yeni stad?n aç?lmas?yla birlikte Batman’?n eski stad? olan 16 May?s Stadyumu da kapat?lm??t?r. Kapat?lan stat arazisinin millet bahçelerine dönü?türülmesi planlanmaktad?r.

Kaynak: www.cnnturk.com