Beykoz’un Paça Çorbası

Paça çorbas?n?n, kemik suyundan yap?lan di?er çorbalar gibi besleyicilik oran? çok yüksek, faydas? da pek bol. ?çeri?indeki protein, mineral ve vitaminlerle kemiklerin güçlenmesine yard?mc? oluyor. Özellikle çocuklar?n kemik geli?imine destek olurken, daha ileri ya?larda kemiklerin daha sa?l?kl? olmas?nda önemli rol oynuyor. Üstelik Beykoz tarihi boyunca, en çok bilinen ve insanlar?n sadece paça çorbas? içmek için bile geldi?i sevilen bir bölgedir. Böylesine faydal? bir lezzeti sofralar?m?za ta??y?p sevmeyene bile sevdirmek için haydi kollar?m?z? s?vayal?m. Kâselere s?cac?k bir paça çorbas? al?r m?y?z?

Paça çorbas? nas?l yap?l?r? 

• 5 parça kuzu paça, 1 litre su, tuz, sar?msak, sirke. Paçalar y?kan?r ve derince bir tencerenin içine aktar?l?r.
• Tuz ve su ilave edilerek yakla??k 1-1,5 saat kadar kaynamaya b?rak?l?r.
• Öte yandan, 2 yemek ka???? un tereya? ile kavrulur.
• Limon suyu ve yumurta sar?s? eklenip bir sos haz?rlan?r.
• Kaynam?? paçalarla birle?tirilir ve bir süre daha kaynat?l?r.
• K?vam ald?ktan sonra kaselere al?nan çorban?n üstüne sar?msak ve sirkeyle yap?lan sos gezdirilir, tereya??nda çevrilmi? k?rm?z? biber ilave edilerek servis edilir.