Bir Kültür Hazinesi : Türkiye

Türkiye, geçmi?ten günümüze kadar pek çok farkl? medeniyete ev sahipli?i yapt?. UNESCO Dünya Miras? Listesi de, ülkemizden tam 15 kültür miras?n? içerisinde bar?nd?r?yor.

Birle?mi? Milletler E?itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) taraf?ndan, ülkemizde koruma alt?na al?nan toplam 15 adet do?al varl?k bulunuyor. Bunun yan?nda yedek listede de toplamda 60 adet do?al miras?m?z yer al?yor Bu kültürel miraslar, ülkemizin çe?itli bölgelerinde pek çok turistin ak?n?na u?ruyor; fakat bazen gözümüzün önündeki bu güzellikleri, bu ülkenin vatanda?lar? olarak bizler göremiyoruz. Bu yüzden, UNESCO taraf?ndan Dünya Miraslar? Listesi’ne al?nan do?al varl?klar?m?z?, sizler için ara?t?rd?k.

 

  1. Kapadokya ve Göreme Millî Park? (Nev?ehir)
  2. Divri?i Ulu Camii ve Darü??ifas? (Sivas)
  3. ?stanbul’daki Tarihî Yerler (?stanbul)
  4. Hattu?a? (Çorum)
  5. Nemrut Da?? (Ad?yaman)
  6. Pamukkale ve Hierapolis Millî Park? (Denizli)
  7. Ksantos-Letoon (Mu?la)
  8. Tarihî Safranbolu ?ehri (Karabük)
  9. Troya Antik Kenti (Çanakkale)
  10. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
  11. Neolitik Dönem Çatalhöyük Kal?nt?lar? (Konya)
  12. Cumal?k?z?k Köyü (Bursa)
  13. Bergama Antik Kenti (?zmir)
  14. Diyarbak?r Surlar? ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbak?r)
  15. Efes Antik Kenti (?zmir)
iStock_46751092_MEDIUM
www.besiktas.comScreenshot_20170518-144014

 

www.gezgintech.com
www.gezgintech.com
www.bursacumalikizik.com
www.bursacumalikizik.com