Biz Kimiz?

Renkli Kalemler Midyat Ekibi’ni yak?ndan tan?mak ister misiniz?
49454826_781430142213902_1040937473678508032_n.jpg
Merhaba. Ad?m Hacire Candan. 12 ya??nday?m. 11 ki?ilik bir aileyiz. Benim ileriye dair hayalim polis olmak. Tüm derslerimi seviyorum. TEGV’de gazete yap?yoruz ve amac?m?z?n ne oldu?unu biliyoruz. Biz burada hayal gücümüzü geli?tiriyor, gezilere gidiyoruz. Bize yard?m eden Damla abla ve Tuncay abiyle birlikte her ?eyi ba?arabiliyoruz.

49485899_2175025529480473_5405127298754019328_n

Merhaba, ben Emine Aslan. 12 ya??nday?m. Midyat’ta
ya??yorum. TEGV’e geldi?im için çok mutluyum ve iyi ki
geldim diyorum. Bu gazeteyi ç?kar?rken gezip gördü?üm
birçok yere daha önceden hiç gitmemi?tim. Haber pe?inde
ko?mak çok e?lenceliydi.

49444667_333538037234157_3961104034789588992_nMerhaba, ad?m Yunus Erman. 12 ya??nday?m. Midyatl?y?m. Tüm dersleri çok seviyorum. TEGV’de bu gazeteyi yaparken hiç yorulmad?m.Çok e?lenceli vakit geçirdim. Kendimle gurur duyuyorum.Ailem de beni destekliyor. Teknolojik aletlerle oynamay? seviyorum. Ailemle ilgilenmekten, vakit geçirmekten çok ho?lan?yorum. Büyüyünce
savc? olmak istiyorum.
Resim5Merhaba. Ben Civan Ose, 12 ya??nday?m. Futbol oynamay? severim.
Okulda en sevdi?im ders matematik. TEGV gazetesinde
oldu?um için çok mutluyum. Bu gazeteyi ç?kar?rken çok e?lendik.
Büyüyünce hayalim Be?ikta?’ta futbolcu olmak.

Resim1Merhaba. Ben Halil Tasmano?lu.Bilgisayar oynamay? ve futbolu çok seviyorum. TEGV gazetesinde yazmaktan çok mutluyum. Büyüyünce hem ticaretle u?ra?mak hem de doktor olmak istiyorum.
Merhaba ad?m Zeynep Düzenli, 12 ya??nday?m. ?iir yazmay? çok Resim2severim.  Küçük gazeteci olmaktan çok mutluyum. Özgüvenim yüksek. ?ark? söyleyip, dans etmeye bay?l?r?m. Büyüyünce yönetmen olmak istiyorum.

Resim4Merhaba ad?m Çimen Deniz. 12 ya??nday?m. Yüzme sporunu çok severim ve iyi yüzdü?ümü dü?ünüyorum. TEGV’de olmaktan çok mutluyum. Bu gazete bizim her ?eyimiz oldu. Büyüyünce Çocuk ?ube Amiri olmak istiyorum. Neden derseniz; izledi?im bir filmde çocuklara zarar veriyorlard?, belki Çocuk ?ube Amiri olursam onlar? koruyup kollayabilirim diye dü?ünüyorum.

Resim3Merhaba, ben Melek Sezgin. 12 ya??nday?m. Benim en büyük hayalim müzik ö?retmeni olmak. Çünkü sesimin güzel oldu?unu dü?ünüyorum. Yeteneklerimin fark?nday?m. Kendime güveniyorum. TEGV’de olmaktan çok mutluyum.