Çaycuma Mandası ve Manda Yoğurdu

Geçmi?ten günümüze kadar olan yolculukta Çaycuma ve yöre halk? için kültürel miras olan manda ve manda yo?urdunu sizler için ara?t?rd?k.

Ülkemiz ekonomisinde çok fazla yer almamakla beraber manda yeti?tiricili?i Çaycuma’da devam ediyor. Mandalar boynuzlugiller familyas?ndan gelirler. Kilolar? 1 ton a??rl???n? bulabilmektedir. Boylar? 180 cm, uzunluklar? ise 300 cm’ye ula??r. Mandalar geç geli?en hayvanlard?r. Alt? ya??na kadar geli?imleri devam eder. Ortalama bir manda 30 y?l ya?ar. Mandalar hassas ve duygusal hayvanlard?r. Çaycuma esnafl?k yapan ve yerel ürünler satan Aynur Abla’dan ald???m?z bilgilere göre bir mandaya bakmak pek zor de?ildir. Mandalar genellikle  sulak ve otlak yerlerde bulunur. Mandalar yaz?n arazide, k???n ise ah?rda tutulur; gündüzleri meralarda otlar, ak?am ah?rda yem verilir. Günde bir mandadan iyi bir bak?m sonucu 3lt -5lt aras? süt al?n?r.

manda yo?urtmanda