Çaycuma’nın Meşhur Kadınlar Pazarı

Çaycuma ilçesinde cuma günleri kurulan pazarda kad?nlar da ürettikleri ve yeti?tirdikleri ürünlerini satma imkan?na sahiptirler.

Kad?nlar Pazar?’nda süt ve süt ürünleri (süt, manda yo?urdu, peynir, ke?, çökelek peyniri vb.) sebze ve meyveler (armut, salatal?k, domates, biber, patl?can, kiraz, erik, kivi, marul, lahana, yeni dünya, karpuz)  unlu mamuller (gözleme, serme, tarhana, c?zlama, yufka, cevizli kömeç vb.) sat??a sunuluyor.
Çaycumal? kad?nlar  satt?klar? ürünleri kendi seralar?nda ve aç?k bahçelerinde yeti?tirirler ve ürünleri en güzel ?ekilde bu pazarda sat??a sunarlar. En içten konu?malar?yla  mü?terileri sevindirirler. Kad?nlar Pazar? farkl? yerlerden  gelen turistleri de a??rlamaktad?r. Kad?nlar bu pazardan elde ettikleri gelirle aile bütçesine katk? sa?lamakta ve ayaklar? üzerinde durabildikleri için mutlu olmaktad?rlar.

pazar gorselimg_662230758