Çiçekler Açsın, Böcekler Uçsun

Kocaeli’nin ?zmit ilçesinde bulunan 28 Haziran Orta Okulu’nda bahar?n geli?ini kutlamak ve ö?rencilerde   do?aya fark?ndal?k olu?turmak ad?na çiçek dikme ?enli?i düzenlendi.

 

Bahar?n gelmesiyle birlikte tüm okul çiçeklerle renklendi. 28 Haziran Ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. s?n?f ö?rencileri, ö?retmenleri e?li?inde okul parmakl?klar?n? güzelle?tirmek için rengarenk çiçekler dikmeye karar verdiler. Her s?n?f, s?n?f ö?retmeni ve ö?rencileriyle beraber rengarenk saks?lar ald?. Ö?retmenler, ö?rencilere sorarak alacaklar? çiçekleri belirlediler. Genellikle bahçe çiçeklerinden sardunya ve kas?mpat? tercih edildi. Her s?n?f, 3 veya 4 büyük saks?y? çiçeklerle süsleyerek okul parmaklar?na ast?. Okulun parmakl?klar? eski ve kasvetli demir görüntüsünden kurtularak bir bahçe gibi rengarenk oldu.

IMG_1659 IMG_1664