Çocuk Hakları

12Çocuk hakları, çocukların sağlık, eğitim, barınma, beslenme, korunma, güvenlik ihtiyaçlarını aynı zamanda yaşama hakkı, psikolojik korunma hakkı, fiziksel korunma hakkı gibi hakların hepsini kapsamaktadır.

Çocuk hakları evrenseldir. Hiçbir din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her çocuğun doğuştan elde ettiği haklardır. 20 Kasım 1959 yılında Birleşmiş Milletler’in aldığı kararlar ve 193 ülkenin bu kararları imzalamasıyla Çocuk Hakları Bildirgesi yayınlanmış ve kabul edilmiştir.

Savaşların sürmekte olduğu günümüzde, çocukların ve kadınların hunharca öldürüldüğü dünyada çocuk hakları maalesef unutulmakta, çiğnenmektedir. Çocukların hayat hakları ellerinde alındığı için diğer hakların varlığın-dan da bahsetmek mümkün değildir.

çocuk
Çocuk hakları şu şekildedir:

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak çocukların doğal hakkıdır.
Sağlıklı beslenmek ve barınmak çocukların doğal hakkıdır.
Sağlıklı bir ortamda yaşamak ve eğitim görmek çocukları doğal hakkıdır.
Şiddet, istismar, ihmal gibi her türlü tehlikelere karşı korumak çocukların doğal hakkıdır.
Barış ve huzur içinde, savaşlardan uzak yaşamak çocukların doğal hakkıdır.
Sevgi ve ilgi görmek çocukların hakkıdır.
Özgürce oyun oynamak çocukların doğal hakkıdır.
Engelli çocukların sağlık, eğitim haklarına uygun uygulamalar gerçekleştirmek hakkıdır.
Çocukların çalıştırılmaması haktır.
Çocuk haklarının ayrım yapılmadan uygulanması haktır.
Çocuk hakları dünyada en çok çiğnenen haklardandır. Bu küresel bir sorun olarak insanlığın karşısında durmaktadır. Bu duruma bir çözüm bulmak 193 devletin ve bu devletleri oluşturan milletlerin temel amacı ve görevi olmalıdır.

Kaynak : https//www.derszamani.net