Çocuklar Bu Şarkılara Bayılıyor

cocuk-korosu

Müzik ruhun g?das?d?r!  Ve müzik dinlemek bizleri mutlu eder. Ben de çocuklar?n mutlu oldu?u ?ark?lar? derledim.

 

Büyükten küçü?e herkes müzik dinler ama baz? müzikler vard?r ki, çocuklar bunlara bay?l?r. Ben de çocuklar aras?nda en çok hangi ?ark?lar?n dinlendi?ini merak ettim ve s?n?f?mda ara?t?rma yapt?m. Yapt???m ara?t?rma 35 ö?rencinin kat?l?m?yla gerçekle?ti. Sonuçlara göre çocuklar aras?nda en çok dinlenen ve be?enilen ?ark?; Ça?atay Akman’?n ‘Gece Gölgenin Rahat?na Bak’ ?ark?s?d?r. ?kinci ç?kan ?ark?, yediden yetmi?e herkesin bildi?i ve sevdi?i Bar?? Manço’nun ‘Arkada??m E?ek’ ?ark?s?d?r. Di?er ç?kan ?ark?larda top 10 ise           3-Kolpa ‘Tasma’ 4-Derya Ulu? ‘Okyanus’   5- Aleyna Tilki’ Cevaps?z Ç?nlama’             6- Buray’ A?k m? Laz?m’ 7-Hadise’ Prenses’ 8- Mustafa Ceceli ‘ ?lle de A?k’ 9-Buray’ Sevdalar’10-Demet Akal?n’ P?rlanta’