Dünyanın En İlginç Spor Dalları

Baz? spor dallar? vard?r, hakk?nda pek bilgi bilinmez, sadece ismine a?ina olunur. Bu yaz?m?zda sizlere herkesin çok da bilmedi?i iki spor dal?ndan bahsedece?iz.

En Yorucu Spor: Su Alt? Hokeyi

sualti-hokeyi-660x330

Su alt? hokeyi havuzun dibinde oynanan cezal? bir oyundur. Su alt? hokeyi palet, maske, ?norkel ve eldiven gibi temel ekipman? giymi? alt??ar ki?iden olu?an iki tak?m aras?nda oynan?r. Oyunun amac?, havuz dibinde bir sualt? hokey sopas? yard?m?yla kur?un üzerinde kauçuk kaplamadan olu?an ve üretilen pak dedi?imiz topun sürülerek ve pasla??larak kar?? tak?m?n kalesine gol atmakt?r. 4 oyuncu her an oyuna girecek ?ekilde yedekte bekler. Oyuncu de?i?imi s?n?rs?zd?r ve serbesttir. Çok yorucu ve oldukça efor harcanmas? gereken bir spor oldu?u için sürekli oyuncu de?i?imi yap?l?r. Hokey sopas?n? tutmayan serbest elin, kural d??? kullanma, pak? eli veya sopay? yanl?? bir ?ekilde kullanarak ilerletme, rakip oyuncuya kas?tl? yap?lan engelleme, çarpma ve önünü kesme, yedek veya cezal? oyuncunun kural d??? havuza girmesi (rakibin üzerine do?ru atlama ve bal?klama atlama) gibi durumlar ise faul say?l?r

En Çok Denge ?steyen Spor: Slacklining

dfghjkl?
Kar??l?kl? iki noktaya gerilen naylondan yap?lm?? bir ip üzerinde dengede hareket etmenin amaçland??? bir etkinliktir. Baz? yönleri ile ipte yürüme etkinli?inden ayr?l?r. ?ki nokta aras?na gerilen ip, genelde alçakta olur. Ancak daha fazla adrenalin ya?amak isteyen bu ipi istedikleri yükse?e ç?kabilir. Bu e?lenceli spor, adrenalin tutkunlar?n?n favorilerinden biridir.

 

Kaynak: https://www.tarihiolaylar.com