Gönlümde İlsen Erciş

Sen herkesin özendi?i, ya?amak istedi?i yersin
Sen a?klar?n en güzeli, Emrah ile Selvisin
Sen babam?n diyar?, do?up büyüdü?üm yersin
Özümsen ?ivemsen, memleketimsen Erci?

Haraya gitse bu yürek, seni anlat?r durur
Topra??nda açan çiçek, ba?ka diyarda kurur
Erci?’li olmak ?ereftir, Erci?’li olmak bir onur
A??msan suyumsan, ekme?imsen Erci?

Sende sevdalar ya?ad?k, sende türkü y?rlad?k
EMRAH’tan turnalar?, hem dedik hem a?lad?k
Yüz senedir seni biz, direkt Allah’a ba?lad?k
Sahipsiz olsan bile, gönlümde il sen Erci?

Seni görmeden ölen, demesin ben ya?ad?m
Seni anlat?nca ben, k?skan?r tüm a?klar?m
Bir gün bu can ölürse, sen ol benim mezar?m
Ben belki solar?m, sen açan gülsen Erci?                                                                                                                    Gökmen Sakin