FİLELERE GÖZYAŞI DAMLIYOR

WhatsApp Image 2023-02-03 at 21.25.15Giovanna Guidetti A Milli Kad?n Voleybol tak?m?ndan yak?n zamanlarda ayr?ld?. Filelere tak?m arkada?lar?n?n üzüntüsü yans?d?.
Voleybol a milli tak?n antrenörü Giovanni Guidetti voleybolda ya?anan hayal k?r?kl???n?n nedeniyle ayr?lm??t?r.

Bunun en önemli nedeni son dünya ?ampiyonas?nda ya?anan hayal k?r?kl??? olarak görülüyor. Filenin Sultanlar? ayr?ca 2020 olimpiyat oyunlar?n? 5. S?rada tamamlarken dünya kupas?nda ise çeyrek finalden öteye geçememi?ti.

WhatsApp Image 2023-02-03 at 21.25.16Giovanni Guidetti ’ye düzenlenen bas?n toplant?s?nda ise vedas? için bu ayr?lma karar?nda kendisinin de iste?i oldu?u söyleniyor.

 Voleybola veda etti mi?
Giovanni Guidetti ?imdilerde S?rbistan’?n milli tak?m antrenörü ve Vak?fbank SK’yi çal??t?rmaktad?r.

WhatsApp Image 2023-02-03 at 21.25.37
Aybüke Bak?rdere