Geldi Geçti Atatürk Koşusu

Bu y?l 82.’si düzenlenen Büyük Atatürk Ko?usu’na ben de kat?ld?m. Sizler için ko?uya dair bilgi vermek isterim.

27 Aral?k 1919’da Milli Mücadele’nin merkezi olarak belirledi?i Ankara’ya ilk ad?m?n? atan Mustafa Kemal Atatürk’ün intikalinin y?ldönümü sebebiyle organize edilen “Büyük Atatürk Ko?usu” halen yap?l?yor. 1936’dan bu yana aral?ks?z olarak düzenlenen Büyük Atatürk Ko?usu, 27 Aral?k 2017 Çar?amba saat 14:00’da Dikmen Keklikp?nar? mevkiinden start? verilecek olup, Ulus’taki Ankara Gar?’n?n önünde sona erecektir.

Bu y?l da ko?u yine pek çok ö?renciyi a??rlad?. ?lkokul ö?rencisi olan k?zlar 600 metre, erkekler ise 800 metre ko?tu. Birinciye alt?n kupa, ikinciye gümü? kupa, üçüncüye ise bronz kupa verdiler. Üstelik en çok ba?ar? gösteren okullara da ödüller verildi. Bu okullar büyük bir sevinç ile evlerine döndüler.

Bu yar??a kat?labilmek için okulunuzda seçilmeniz gerekir. Ama unutmay?n ki y?l boyunca bu ko?u için bol bol antrenman yapman?z gerekiyor. Bu ko?uya kat?lan biri olarak kat?lma ?ans?n?z olursa mutlaka tavsiye ediyorum.

?imdiden kat?lacaklara ba?ar?lar diliyor sayg?lar?m? sunuyorum.

izmirin-aliaga-ilcesinde-gazi-mustafa-kemal-ataturkun-ankaraya-001