Geri Dönüşüm Demek, İsraf Etmemek Demek

Renkli Kalemler ekibi olarak geri dönü?üm maddeleri ve bu maddelerin de?erlendirilmesi ile ilgili bir ara?t?rma yapt?k.

Türkiye’de geri dönü?üme pek önem verilmiyor. Oysa ki çöpler ka??t, cam, plastik gibi ayr?lsa geri dönü?üm çok daha kolay olur. Ka??tlar için çok fazla a?aç kesiliyor, biz de bunu engellemek için geri dönü?üm kutular?na ka??tlar?m?z? koyal?m. Ka??t israf etmeyelim ki ormanlar?m?zdaki a?açlar?m?z kesilmesin.

Asl?nda her bir sokakta geri dönü?üm kutular? olmal?d?r. Bu sayede de insanlar cam ?i?eler, plastik ?i?eler gibi maddeleri çöpe atmak yerine geri dönü?üm kutular?na atarlar. Hurdac?l?k yapan insanlar çöplerin içine girmek zorunda kalmazlar ve mikrop kapmazlar.

Renkli Kalemler, geri dönü?üm için kullan?lacak birkaç de?erlendirme yapt?.

Kullan?lmayacak halde olan çoraplardan yap?lan bebek :

IMG_3378

Plastik su ?i?esinden estetik magnet:

IMG_3382

Kullan?lmayan cam kavanozdan kar küresi:

IMG_3818 IMG_3819

Kullan?lmayan plastik kutudan ve karton kutudan kumbara:

IMG_3813 IMG_3814

IMG_3815 IMG_3816