Kalaycı Ali Amca

DSCN0008

Tarihe meydan okuyan meslek: Kalayc?l?k

Biz Renkli Kalemler ekibi olarak Kazanc?lar Çar??s?’na gittik. Kazanc?lar Çar??s?’ndaki son iki kalayc?dan biri olan Ali Güzelo?lu ile görü?tük. Ali Amca kalayc?l?kla u?ra??yor. Kalayc?l?k, bak?r e?yalar?n kalaylan?p p?r?l p?r?l olmas? demektir. Ali Amca, bak?r e?yalar?, kalay denilen madde ile ate?te döndürerek ve so?uk suya sokarak onlar?n p?r?l p?r?l olmas?n? sa?l?yor. Kendisi bize art?k bak?r e?ya kullan?m?n?n azalmas? nedeniyle kalayc?l?k mesle?inin tarihe kar??aca??n? söyledi. Bu mesle?in kendisine babas?ndan miras  kald???n? söyleyen Güzelo?lu’na bizimle röportaj yapt??? için çok te?ekkür ediyoruz.