Karahayıt’ı Görmeli

karahayit-kaplicalariDenizli’de bulunan Karahay?t s?cak sular? ile ünlüdür.

Denizli’de bulunan s?cak sular? ile ünlü olan Karahay?t, Pamukkale termal kapl?cas? sisteminin bir kolu say?l?r. Karahay?t Kapl?cas?, Pamukkale’nin 5 km kuzeyinde Karahay?t Kasabas?’ndad?r. Suyun bile?imi Pamukkale kayna??na benzer. Ayr?ca s?cakl??? daha fazla olup serbest karbondioksidi daha azd?r. Radyoaktivitesi yüksek olan kapl?ca sular? 3 kaynaktan ç?kar. Kaynaklar?n s?cakl?klar? 420-500-560 derecedir.