Körfez Güneşi

Türkiye’nin en büyük dönme dolab? olan “Körfez Güne?i” 45 m. yüksekli?inde, 34 kovas? ve 204 ki?ilik ta??ma kapasitesi ile oldukça e?lencelidir.

 

4 ?talyan teknisyenin montaj?n? 28 günde tamamlad??? Körfez Güne?i’nin ???kland?r?lmas?nda 13.500 ampul kullan?ld?. “Körfez Güne?i” körfeze farkl? bir pencereden ve irtifadan bakmak isteyenler için unutamayacaklar? bir an? olacak. Ayr?ca ?zmit’te bulunan lunapark alan? her sene 23 Nisan günü aç?larak, tüm yaz boyunca hizmet vermektedir. Burada birçok çocuk, aileleriyle birlikte e?lenme f?rsat? buluyor. Çok fazla oyuncak bulunan lunaparkta; en korkutucu olanlar: Crazy Dance, 360 ve Ranger. En e?lenceli olanlar ise; Çarp??an Oto, Gondol, Atl? Kar?nca.

Kaynak: www.parklunasan.com.tr

53C3D61B53C14BEB2

kaynak: www.parklunasan.com.tr