Kumrulu Mescit

İzmir’in en eski mescitlerinden, Abdurrahman Mescidi adıyla da bilinen Kumrulu Mescit…

Kumrulu Mescit bir ibadethane olarak hayata geçirilmiş, kaba yontma taşlardan inşa edilen bu yapının alt katı türbe, üst katı mescit olarak düzenlenmiştir. Üst katında yuvarlak biçimde pencereler, alt katta ise yuvarlak kemerli dikdörtgen pencereler kullanılarak ibadethanenin ışık alınması sağlanmıştır. Kumrulu Mescit’in içerisi çeşitli şekillerle süslenmiştir. Mescidin restorasyonu sırasında alt katta bulunan türbe zarar görmüş ve günümüze kadar ulaşamamıştır. Restorasyonu