Macar Prensi II. Ferenc Rakoczi

Erdel’in soylu ailelerinden birine mensup olan Ferenc Rakoczi 1676 yılında dünyaya gelmiştir. II.
Macaristan Cumhuriyeti’ndeki Rakoczi ailesi XVII. yüzyıl başlarında en zengin topraklara sahip ailedir. Bu aileden Ferenc Rakoczi, Macar Bağımsızlık Hareketi’nin önderidir. Macar Bağımsızlık Hareketi XIIX. Yüzyılın başlarında cereyan etmiştir.

II. Rakoczi ve taraflarının Avusturya ile yaptıkları savaşta yenilmeleri üzerine padişah III. Ahmed; Rakoczi ve taraflarını topraklarına misafir olarak davet etmiştir ve Tekirdağ’a yerleştirmiştir.

II. Ferenc Rakoczi 1735 yılından ölümüne kadar burada ikamet etmiştir. Rakoczi’nin ikamet ettiği ev 1932 yılında Macaristan hükümeti tarafından satın alınıp aslına uygun restore edilerek müze haline getirilmiştir. 8 Nisan 1735’te vefat eden Rakoczi’nin iç organları Tekirdağ’da Rum mezarlığına bırakılmış, külleri İstanbul’da Saint Lazare Kilisesi’nde toprağa verilmiştir